Mouse-Box Archive


Latest Posts

Mouse-Box : ย่อเครื่องพีซีทั้งเครื่อง มาไว้ในเมาส์ตัวเดียว

นับวันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยิ่งเล็กลงไปเรื่อยๆ เหมือนกับอุปกรณ์ที่ผมจะมาแนะนำวันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว ซึ่งรวมทุกอย่างมาไว้ในเมาส์อันเดียว …มันคือ Mouse-Box เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาที่อยู่ในรูปแบบของเมาส์ พร้อมพอร์ตเชื่อมต่อจอภาพ USB WiFi และอุปกรณ์ไร้สาย คล้ายๆ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงๆ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet