My Measures PRO Archive


Latest Posts

แจกฟรี My Measures PRO แอพคำนวนมุม ระยะ/ความสูง มูลค่า $5.99

แอพ My Measures PRO เป็นแอพ (iOS) สำหรับช่วยสร้างภาพหรือแบบสเก็ตที่ต้องการบอกระยะ มุม และขนาดของวัตถุต่างๆ เพื่อส่งไปให้คนอื่นดูหรือจดโน๊ตไว้เป็นการส่วนตัว เช่น ต้องการต่อเติมบ้าน สามารถใช้แอพนี้ถ่ายรูป แล้วกำหนดระยะต่างๆ ที่วัดได้ ส่งไปให้ช่างหรือนักออกแบบดูได้ง่ายๆ ไม่ต้องวาดหรือจดเองให้เสียเวลา ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet