OBEC TV Archive


Latest Posts

ลิงก์ประชุม DLTV 15 อบรมทางไกล OBEC TV ครูทั่วประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการเปิดอบรมทางไกลให้ครูทั่วประเทศ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง DLTV 15 วันพฤหัสที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับคนที่ดูไม่ได้ แนะนำให้ดูผ่านช่องทาง OBEC TV บน Youtube Live ซึ่งจะมีความสเถียนกว่าครับ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet