PEA Archive


Latest Posts

การไฟฟ้า ลดค่าไฟ จ่ายเท่าเดือนเมษายน 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 ดังนี้ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ปี 2564 ลดค่าไฟ 3 เดือน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ดังนี้ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

สถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA มีที่ไหนบ้าง (2020)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (PEA VOLTA) จำนวน 11 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด รองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่ติดตั้งเต้ารับสำหรับหัวจ่ายกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐานนานาชาติ 3 แบบ (CHAdeMO, CCS Combo2, AC Type2) ซึ่งสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 11 สถานี ในเส้นทางหลักสู่เมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

แอพพลิเคชั่น PEA VOLTA สถานีอัดประจุไฟฟ้า เปิดดาวน์โหลดแล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA VOLTA ได้แล้ววันนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในการค้นหาพิกัดและนำทางไปสถานีชาร์จ จองคิว เติมเงิน สั่งการเริ่ม/หยุดชาร์จ ณ สถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA 5 แห่งแรก ผ่านแอปพลิเคชัน PEA VOLTA ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป โดยทุกสถานีของ PEA VOLTA รองรับหัวชาร์จ 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) DC CHAdeMo (2) DC CC Type 2

cdp.pea.co.th ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เว็บไซต์ใหม่ กันยายน 2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปลี่ยนเว็บไซต์ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เว็บใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันายน 2563 เป็นต้นไป โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ได้ที่ https://cdp.pea.co.th/ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

การไฟฟ้าแจ้งปิด dmsxupload.pea.co.th เข้าไม่ได้ ชั่วคราว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งการปิดปรับปรุง “ระบบลงทะเบียนและติดตามสถานะการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  dmsxupload.pea.co.th  เป็นการชั่วคราว โดยระบบสามารถให้บริการลงทะเบียนและติดตามสถานะได้อีกครั้งในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ AMI ดูออนไลน์ได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะนำการใช้งาน AMI มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือสมาร์ทมิเตอร์ ที่มาแทนมิเตอร์รุ่นเก่า สามารถวัดอัตราการใช้ไพลังงานไฟฟ้า และยังระบุช่วงเวลาการใช้งานระหว่างวัน อีกทั้งสามารถถ่ายโอนข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้า หรือดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้าผ่านออนไลน์แอพพลิเคชั่นได้อีกด้วย ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

checkbill.pea.co.th ตรวจสอบค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน จากกมาตราการช่วยเหลือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดระบบตรวจสอบข้อมูลค่าไฟฟ้าค้างชำระ ใบแจ้งค่าไฟเดือน เมษายน 2563 เพื่อปรับยอดบิลใหม่ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย ให้จ่ายเท่าเดือนมีนาคม โดยสามารถตรวจได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://checkbill.pea.co.th/ หรือ QR Code ด้านล่างนี้ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

การไฟฟ้า คืนเงินค่าไฟเดือนต่อไป กรณีที่จ่ายค่าไฟเดือนเมษายน 2563 ไปแล้ว

การไฟฟ้าฯ ออกแถลงคืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้ากรณีที่ชำระค่าไฟฟ้า ในเดือนเมษายน 2563 ไปแล้ว หลังจากที่ล่าสุดได้มีมาตรการให้ใช้ไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ประเภท 1.1.1 และลดค่าไฟ 50% โดยให้จ่ายยอดของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับผู้ใช้ประเภท 1.1.2 โดยจะคืนเงินโดยหักจากค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับหน่วยการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟฟ้า ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

PEA IHAPM เครื่องตรวจจับและควบคุมการใช้ไฟฟ้าผ่านแอป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรายละเอียด PEA IHAPM เครื่องตรวจจับและควบคุมการใช้พลังงาน การใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดสามารถทำผ่านแอปพลิเคชัน PEA IHAPM บนสมาร์ทโฟน ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

การไฟฟ้าให้ใช้ ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วย สำหรับ มิเตอร์ 5 แอมป์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพิ่มมตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วงโควิด 19 โดยจะยกเว้นค่าไฟ หรือให้ใช้ไฟฟ้าฟรี สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แอมป์ จากเดิม 50 หน่วย เป็น 90 หน่วย/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน จนถึงเดือนมิถุนายน 2563 นอกจากนี้ยังขยายระยะเวลสจ่ายค่าไฟ ไม่เกิน 150 หน่วย เป็นระยะเวลา 6 เดือนอีกด้วย ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

การไฟฟ้ายกเลิกเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

ตั้งต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป การไฟฟ้ายกเลิกการเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแล้ว สำหรับผู้ใช้ตามบ้านหรือกิจการขนาดเล็ก ตามนโยบายที่มีการคืนเงินให้ผู้ใช้ไฟ ยกตัวอย่างเช่น ขนาดมิเตอร์ 15 แอมป์ ปกติต้องเสียค่าประกันการใช้ไฟ 2,000 บาท ก็จะได้รับการยกเว้นไม่เรียกเก็บ จ่ายเพียง 700 บาท เป็นค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

รับเงินคืนประกันค่าไฟฟ้า ที่เซเว่นฯ (7-11) ง่ายๆ สำหรับคนไม่มีพร้อมเพย์

นอกจากการรับเงินคืนผ่านทางพร้อมเพย์ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารแล้ว การรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืน ยังสามารถเลือกรับเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่เซเว่นฯ (7-11) ทุกสาขาได้ไม่เสียค่าธรรมเนียม ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

คนแห่ลงทะเบียนขอคืนเงินค่าไฟ เว็บ dmsxupload.pea.co.th/cdp เข้าไม่ได้

เปิดให้ลงทะเบียนวันแรก สำหรับโครงการคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ในวันนี้ 25 มีนาคม 2563 โดยมีรายงานว่าเว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียนดังกล่าวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (dmsxupload.pea.co.th/cdp) เกิดอาการล่ม หรือเข้าได้แต่ช้ามากๆ ไม่สามารถลงทะเบียนได้จริง ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเกิดจากสาเหตุที่มีประชาชนมารุมลงทะเบียนพร้อมกันเยอะเกินไป ต้องรอให้คนน้อยๆ หรือรอทางการไฟฟ้าแก้ไขระบบ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

วิธีสแกน QR Code ใบแจ้งค่าไฟ เพื่อรับเงินประกันค่าใช้ไฟฟ้า

นอกจากเปิดให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานหรือเข้าผ่านเว็บไซต์แล้ว อีกวิธีง่ายๆ ในการลงทะเบียนเพื่อของรับเงินประกันค่าใช้ไฟฟ้าคืน ตามนโยบายของรัฐบาล สามารถทำได้โดยการสแกน QR Code ท้ายใบแจ้งค่าไฟฟ้า เริ่มวันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และเริ่มช่องทางการรับเงินได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์ หรือรับผ่านทางบัญชีธนาคาร ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet