PhoneDrone Archive


Latest Posts

PhoneDrone อุปกรณ์ที่จะทำให้สมาร์ทโฟนของเราบินไปถ่ายรูป/วีดิโอได้ !

ปัจจุบันโดรนหรือเครื่องบินบังคับที่ถ่ายรูปได้มีขายกันเป็นเรื่องปกติ แต่ล่าสุดได้มีคนหัวใสทำโดรนชนิดใหม่ที่อาศัยความฉลาดและพลังประมวลผลจากสมาร์ทโฟนของเรา โดรนตัวนี้ชื่อว่า PhoneDrone Ethos ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet