PowerEgg Archive


Latest Posts

PowerEgg : โดรนรูปไข่, ขยาย/เก็บใบพัดไว้ภายในได้

Powervision บริษัทผลิตหุ่นยนต์ชื่อดังจากประเทศจีนเปิดตัว PowerEgg โดรนที่มีรูปทรงและแนวคิดแหวกแนวไปจากโดรนทั่วไปในท้องตลาด ด้วยการที่มีรูปทรงเป็นเหมือนไข่ในยามที่ไม่ได้ใช้งาน หากต้องการบินขึ้น สามารถกางใบพัดที่พับเก็บไว้ในไข่ออกมากลายเป็นโดรน 4 ใบพัดพร้อมขาตั้ง ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet