Recorder Archive


Latest Posts

อัดเสียงวิทยุ/Radio Online จากอินเทอร์เน็ตง่ายๆ ด้วยโปรแกรม StreamWriter

StreamWriter เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการอัด/บันทึกเสียงจาก Radio Online หรือสถานีวิทยุบนเน็ต  ซึ่งการทำงานของโปรแกรมนั้นจะบันทึกไปด้วยพร้อมๆ กับที่ฟังแล้วออกมาเป็นไฟล์ .MP3 หรือ .AAC ก็ได้ครับ อีกทั้งยังมีฟีเจอร์ตัดต่อเสียงและกำจัดเสียงรบกวนต่างๆ ได้อีกด้วยครับ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

Sonarca Sound Recorder : โปรแกรมอัดเสียง สำหรับวินโดวส์

Sonarca Sound Recorder เป็นโปรแกรมอัดเสียง โดยสามาถอัดเสียง Output ในวินโดวส์ออกมาให้เป็นไฟล์ WAV หรือ MP3 ได้ มีลูกเล่นต่างๆในการปรับแต่งค่าเสียง ที่สำคัญยังเป็นโปรแกรมฟรีด้วยครับ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet