Reflector Archive


Latest Posts

Reflector 3 โปรแกรมส่งภาพหน้าจอมือถือไปแสดงบนคอม

Reflector โปรแกรมสำหรับใช้ส่งภาพหน้าจอ (screen-mirroring) จากอุปกรณ์พกพา (มือถือ/แท็บเล็ต) ขึ้นไปแสดงบนหน้าจอคอมฯ (Windows/Mac) แบบไร้สาย (ใช้สัญญาณ WiFi) ล่าสุดได้มีการออกเวอร์ชั่นใหม่ Reflector 3 ที่มีการปรับปรุงให้ทำงานได้ไหลลื่นยิ่งขึ้น, รองรับ Miracast และยกเครื่องหน้าตาโปรแกรมใหม่ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet