registry Archive


Latest Posts

จัดระเบียบ Registry ใน Windows ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย RegDefrag !!

RegDefrag เป็นโปรแกรมสำหรับทำการ Defragment Registry หรือโปรแกรมที่ใช้จัดเรียงข้อมูลระบบ Registry ของวินโดว์ในเครื่องเราครับ ซึ่งจะช่วยให้การทำงานในระบบ Registry ราบลื่นขึ้น และยังช่วยลบค่า Registry ที่ไม่มีประโยชน์ออกไป เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ได้ของเครื่องเราได้อีกด้วยครับ รับรองว่าโปรแกรมนี้ปลอดภัย 100% !! ที่สำคัญยังเป็นโปรแกรมฟรี ไม่ต้องเสียเงินซื้ออีกด้วยครับ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet