RollerCoaster Archive


Latest Posts

RollerCoaster Tycoon เกมสร้างสวนสนุก เวอร์ชั่น iPhone/iPad มาแล้ว !!

ใครที่เล่นเกมมาในอดีตน่าจะเคยรู้จักหรือได้ยินชื่อเกมนี้ครับ RollerCoaster Tycoon เป็นเกมแนวจำลองให้เราสร้างสวนสนุกและเครื่องเล่น RollerCoaster เพื่อให้คน (บอทในเกม) มาเล่นเครื่องเล่น แล้วเก็บเงินไปสร้าง/อัพเกรด RollerCoaster ของเราให้ดียิ่งๆ ขึ้น ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet