RST-LANNA Archive


Latest Posts

ดาวน์โหลดฟรี ฟอนต์อักษรไทยโบราณ โดยราชบัณฑิตยสภา

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดทำ ชุดแบบอักษรหรือ ฟอนต์อักษรโบราณ 6 ชุด ได้แก่ อักษรไทยน้อย อักษรธรรมอีสาน อักษรธรรมล้านนา อักษรฝักขาม อักษรไทยนิเทศ และ อักษรขอมไทย นั้น ปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3 ชุด คือ อักษรไทยน้อย (RST-THNOI) อักษรธรรมอีสาน (RST-ISAN) และอักษรธรรมล้านนา (RST-LANNA) เปิดให้คนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดไปใช้กันได้ฟรีครับ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet