Samsubg Archive


Latest Posts

อัพเดท Android 4.3 สำหรับ Galaxy S4 เริ่มปล่อยออกมาแล้ว !

หลังจากมีข่าวมานานล่าสุดวันนี้ผู้ใช้ Galaxy S4 (GT-I9505) ในต่างประเทศเริ่มทยอยได้รับการอัพเดทเป็น Android 4.3 แล้ว ซึ่งการอัพเดทครั้งนี้นอกจากการเป็นการอัพเดทระบบปฏิบัติการแล้ว ยังเพิ่มการรอรับให้สามารถทำงานร่วมกับ Galaxy Gear ได้เช่นเดียวกับ Note 3 อีกด้วย ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet