Simon Filip Archive


Latest Posts

แอพแต่งภาพ Afterlight มาแล้ว บน Android

แอพแต่งภาพชื่อดัง Afterlight ที่เคยมีให้โหลดแค่ใน iOS วันนี้ Afterlight Collective, Inc ผู้พัฒนาแอพฯ ได้ออกแอพสำหรับผู้ใช้ Android แล้ว ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet