Smart Watch Archive


Latest Posts

รีวิว True IoT Smart Watch นาฬิกาอัจฉริยะ เพื่อคนออกกำลังกาย และใส่ซิมโทรศัพท์ได้

ได้เขียนแนะนำตอนประกาศเปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้ว มาจนวันนี้ผมก็ได้ True IoT Smart Watch นาฬิกาอัจฉริยะจากแบรนด์ทรู มาเพื่อทดลองใช้งานจริงและรีวิวให้ผู้อ่านได้ชมกันครับ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet