supercomputer Archive


Latest Posts

CoreMC Gen3 Tower : พีซีที่เร็วที่สุดในโลก, CPU 16-core, RAM 768 GB

ถ้าพูดถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลก หลายคนอาจจะนึงถึงเครื่อง Supercomputer ที่เป็นการนำชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์หลายๆ ชิ้นมาต่อเพื่อทำงานร่วมกัน ซึ่งอาจจะต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่หรือทั้งอาคาร …แต่ที่ผมจะมาแนะนำวันนี้ ไม่แรงถึงกับ Supercomputer ครับ เป็นคอมพิวเตอร์ประเภทส่วนบุคคลหรือเครื่อง PC ที่วางตามบ้านหรือใช้ในสำนักงาน มีชื่อว่า CoreMC Gen3 Tower ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

นักวิจัยจากญี่ปุ่น ใช้ Supercomputer จำลองการทำงานของสมองมนุษย์ ใน 1 วินาที

มีข่าวสั้นๆ ที่น่าสนใจมาฝากครับ เป็นข่าวที่แสดงให้ว่าระบบการทำงานในร่างกายของเรานั้น ยังลึกลับซับซ้อนเกินกว่าที่จะให้คอมพิวเตอร์จำลองขึ้นมาทั้งหมดได้ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet