swf Archive


Latest Posts

แปลงไฟล์งานนำเสนอ PowerPoint (PPT) เป็นแฟลช (SWF) ง่ายๆ ด้วย “iSpring”

iSpring เป็นโปรแกรมสำหรับใช้แปลงไฟล์นำเสนอในรูปแบบของโปรแกรม PowerPoint ไม่ว่าจะเป็นไฟล์นามสกุล .PPT หรือ .PPTX ให้เป็นไฟล์แฟลช (.SWF) เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้งานนำเสนอในที่ต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรม PowerPoint เปิด หรือสามารถนำไปแทรกไว้บนเว็บไซต์ ก็สามารถทำได้ไม่ยากเย็นครับ ที่สำคัญโปรแกรมนี้ยังฟรี !! อีกด้วยครับ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet