Tag Archive


Latest Posts

TaggedFrog โปรแกรมติดแท็ก(ดัชนี) ให้ไฟล์บนวินโดวส์

TaggedFrog เป็นโปรแกรมสำหรับติดแท็ก (Tag) หรือ “ป้ายคำ” หรือ “ดัชนี” ให้กับไฟล์ต่างๆ ที่อยู่ในเครื่อง (Windows) ของเรา เพื่อความสะดวกในการค้นหาไฟล์นั้นๆ โดยเฉพาะคนที่ไฟล์ชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นจำนวนมากๆ และไม่สามารถจำแนกประเภทในการจัดเก็บและจัดการได้(เช่นไฟล์วิดิโอ ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม ไฟล์เอกสาร หรืออื่นๆ) วิธีที่ติดแท็กให้ไฟล์เหล่านั้นน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet