Task Manager Archive


Latest Posts

เข้า Regedit ไม่ได้ ! Task Manager ไม่ทำงาน ! Folder Option หาย ! (และอื่นๆ) แก้ได้ด้วย Re-Enable !!!

อาการตามหัวข้อที่ผมจั่วไป ผู้ใช้ Windows หลายๆท่านคงเคยพบเคยเห็น กับการการผิดปกติในการทำงานของ Windows ของเรา อันมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการไม่ประสงค์ดีของเหล่า ไวรัส หรือโทรจัน ตอนนี้ผมมีโปรแกรม Re-Enable มาแนะนำ เป็นโปรแกรมที่จะช่วยซ่อมอาการผิดปกติใน Windows เหล่านี้ให้หายไป !! ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet