TeraBox Archive


Latest Posts

TeraBox บริการพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ขนาด 1 TB ฟรี

TeraBox พื้นที่จัดเก็บข้อมูลถาวรบนคลาวด์ขนาด 1 TB ฟรีอยู่เพียงแค่ปลายนิ้ว “ทุกคนเพลิดเพลินไปกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาด 1024GB ฟรีได้โดยไม่มีข้อผูกมัด ซึ่งช่วยให้ผมสำรองรูปภาพได้ประมาณ 300,000 รูป, หนัง 250 เรื่อง หรือเอกสาร 6.5 ล้านหน้า ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet