ThaiWin Archive


Latest Posts

www.ไทยชนะ.com สร้าง QR Code ลงทะเบียนก่อนเข้าร้านค้า ในยุคโควิด-19

รัฐบาลเปิดตัวเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com แพลตฟอร์มสำหรับให้ทะเบียนกิจการ/กิจกรรม/ร้านค้า ผ่าน QR Code ให้ผู้รับบริการลงทะเบียนก่อนใช้บริการนั้นๆ เพื่อความสะดวกในการติดตามการแพร่ระบาดกรณีโรคโควิด-19 โดย ไทยชนะ.com เปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet