The Lorry Archive


Latest Posts

TheLorry : บริการเรียกรถขนของ ย้ายบ้าน/ออฟฟิศ เริ่มต้น 350 บาท

TheLorry (อ่านว่า “เดอะ ลอร์รี่”) บริการขนย้ายตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการย้ายบ้าน การย้ายออฟฟิศ หรือย้ายสิ่งของขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 350 บาท เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ว ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet