WebM Archive


Latest Posts

กูเกิลออกปลั๊กอิน WebM ให้กับ Internet Explorer 9 (IE9) แล้ว

WebM เป็นฟอแมตของวิดิโอบนเว็บ ที่กูเกิลพยายามผลักดันให้เป็นมาตรฐาน (ปัจจุบันที่นิยมกันคือ h-625) ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้มีเพียง Firefox และ Google Chrome เท่านั้นที่เป็นเว็บเบราเซอร์ที่สามารถรองรับ WebM ได้ ล่าสุดหลังจากวันที่ไมโครซอฟต์เปิดให้ดาวน์โหลด Internet Explorer 9 ตัวเต็ม ทางกูเกิลก็ได้ออกปลั๊กอินที่ทำให้เจ้ Internet Explorer 9 สามารถใช้งาน WebM ได้ ออกมาให้ดาวน์โหลดไปกันครับ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet