Welfare card Archive


Latest Posts

ก.คลัง ชี้แจง ไม่มีการแจก “ซิมคนจน” แต่อุดหนุนค่าใช้จ่ายแพ็กเกจแทน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ออกแถลงการชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง เตรียมแจกซิมการ์ดมือถือพร้อมอินเทอร์เน็ตให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) แท้จริงแล้วไม่ได้มีการแจกซิม แต่จะเป็นในรูปแบบของการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเติมแพ็กเกต data สำหรับใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

[บัตรคนจน] การไฟฟ้า เปิดลงทะเบียน ใช้ไฟฟรี 230 บาท สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตามการไฟฟ้านครหลวงมาติดๆ ล่าสุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ กฟภ. ก็ได้เปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ไฟฟรีไม่เกิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือนแล้ว ตามนโยบายรัฐบาล ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 (ผู้รับสิทธิจะได้รับการโอนเงินค่าไฟฟ้าคืนครั้งแรกผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562) ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

[บัตรคนจน] การประปาฯ เปิดลงทะเบียนรับเงินช่วยค่าน้ำ 100 บาท ฟรี 10 เดือน

ตามที่ทางรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มียอดชำระค่าน้ำไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะได้รับสิทธิ์บรรเทาค่าน้ำประปาตามยอดที่ชำระจริง ตอนนี้ทางการประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวงก็ได้เปิดให้ผู้ถือดังกล่าวมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การอุดหนุนเงินค่าน้ำแล้ว ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet