เนื้อหาข้อสอบ GAT PAT 64 และ วิชาสามัญ 64 (Test Blueprint)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. เปิดให้ดาวน์โหลดเนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) รูปแบบและจำนวนข้อสอบ พร้อมตัวอย่างข้อสอบ ของการจัดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 ออกมาแล้ว สำหรับน้องๆ นักเรียน หรือผู้ปกครอง ที่ต้องการทราบขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้ในการออกข้อสอบดังกล่าวว่ามีอะไรบ้าง

Test Blueprint GAT PAT 64 >> คลิก

Test Blueprint วิชาสามัญ 64 >> คลิก


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!