www.ไทยชนะ.com สร้าง QR Code ลงทะเบียนก่อนเข้าร้านค้า ในยุคโควิด-19

รัฐบาลเปิดตัวเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com แพลตฟอร์มสำหรับให้ทะเบียนกิจการ/กิจกรรม/ร้านค้า ผ่าน QR Code ให้ผู้รับบริการลงทะเบียนก่อนใช้บริการนั้นๆ เพื่อความสะดวกในการติดตามการแพร่ระบาดกรณีโรคโควิด-19 โดย ไทยชนะ.com เปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

ภาพรวมขั้นตอนการลงทะเบียน ไทยชนะ.com เพื่อสร้าง QR Code

ตัวอย่าง QR Code ของร้านค้า ที่จะให้ลูกค้าสแกนก่อนเข้าใช้บริการ

คู่มือการลงทะเบียนร้านค้า >> คลิก


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!