เปิดลงทะเบียน โรงแรม-ที่พัก-ร้านค้า เราเที่ยวด้วยกัน

รัฐบาลเปิดให้โรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว สมัครเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน แล้ววันนี้ ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 15 ก.ค. 2563

เงื่อนไขของผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

1. ประเภทของกิจการ อยู่ภายใต้ประเภท ดังนี้

  • โรงแรม/ที่พัก ที่มีใบอนุญาตประกอบการตามกระทรวงมหาดไทย
  • ร้านอาหาร ที่มีการประกอบกิจการจริง และปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการรัฐ
  • สถานที่ท่องเที่ยว ตามรายชื่อของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2. ผู้ประกอบการต้องมีบัญชีกรุงไทยเลือกสมัครการใช้บริการได้ทั้งรูปแบบ บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล

  • รูปแบบ บุคคลธรรมดา บัญชีกรุงไทย ต้องตรงกับ หมายเลขบัตรประชาชน ที่ใช้ลงทะเบียน
  • รูปแบบ นิติบุคคล บัญชีกรุงไทย ต้องตรงกับนิติบุคคลที่ใช้ลงทะเบียน

 

 


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!