จองทำเอกสารรับรองฉีดวัคซีน เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ (Vaccine Passport) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุขเปิดให้ประชาชนสามารถจองคิวเพื่อขอเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย หรือที่เรียกว่า Vaccine Passport สำหรับคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศแล้วต้องการเอกสารรับรองในการผ่านเข้าประเทศปลายทาย โดยสามารถยื่นขอ Vaccine Passport ได้ผ่านทางเว็บไซต์

โดยสามารถทำการขอจองคิวได้ที่ http://vacn.ddc.moph.go.th/index.php

คลิกเลือกวัน เวลา ที่ต้องการนัดหมาย จากนั้นกรอกหมายเลขบัตรประชาชนและรายละเอียดอื่นๆ โดยจะมีการนำข้อมูลการฉีดวัคซีนของเรามารับรองให้

  1. เอกสารรับรอง… การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ต้องมี QR code เพื่อสแกนตรวจสอบข้อมูลได้
  2. สแกน QR code จะต้องปรากฏข้อมูลการฉีดวัคซีนของท่าน และรายละเอียด certificate no.
  3. หากพบข้อมูล certificate no. แล้ว ท่านสามารถลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์เพื่อขอรับสมุด vaccine passport ได้
  4. หากไม่พบข้อมูล หรือไม่มี QR code แสดงข้อมูล กรุณาติดต่อสถานที่ที่ท่านได้รับวัคซีนเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนในระบบ MOPH immunization เท่านั้น
  5. หากพบปัญหา กรุณาติดต่อสอบถามที่หมายเลข 02-5211668 หรือ inbox ใน facebook fanpage ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

หมายเหตุ! ระบบจะทำการเปิดให้จองก่อนล่วงหน้า 1 วัน เปิดบริการตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.จำนวนที่รับ 20 คน/วัน 13.00-14.00น. :10 คน 14.01-15.00น. :10 คน (เฉพาะเวลาทำการเท่านั้น)


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!