ซื้อพันธบัตรช วอลเล็ต สบม. หน่วยละ 1 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ดอกเบี้ย 1.7%

ธนาคารพรุงไทยเตรียมเปิดจอง วอลเล็ต สบม. สะดวก ง่าย ไม่ต้องไปสาขา ซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมงกับ พันธบัตรออมทรัพย์รุ่น วอลเล็ต สบม. หน่วยละ 1 บาท อายุ 3 ปี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ลงทะเบียนวอลเล็ต สบม. ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เปิดจำหน่ายระหว่าง วันที่ 24 มิถุนายน – 14 สิงหาคม 2563

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ : บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

วงเงินซื้อขั้นต่ำ-ขั้นสูง : วงเงินซื้อขั้นต่ำ 100 บาท (100 หน่วย) และเพิ่มเป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท โดยราคาจำหน่ายหน่วยละ 1 บาท ซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!