รัฐบาลเปิดเว็บไซต์ สำหรับติดตามสถานการณ์น้ำท่วม, ดูสภาพอากาศ, ระดับน้ำ และ CCTV

รัฐบาลไทยในนามสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ  (สบอช.) ได้เปิดเว็บไซต์สำหรับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย ที่จะใช้ประชาชนสามารถทราบข้อมูลต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็วๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำที่เขื่อนหรือในแม่น้ำสายสำคัญๆ ตลอดจนสามารถดูภาพจากกล้องวงจนนปิดหรือ CCTV ที่ติดไว้ตามจุดสำคัญๆ ได้อีกด้วย (ที่มา – ผู้จัดการ)

หน้าแรกของเว็บไซต์

ดูภาพจากกล้อง CCTV ตามสถานที่สำคัญๆ ที่น้ำผ่าน

ดูสภาพและพยากรอากาศ

ดูระดับน้ำของเขื่อนต่างๆ

เรดาห์ตรวจอากาศ

เข้าชมเว็บไซต์ของ สบอช. ได้ที่ www.WaterForThai.com


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!