รายละเอียด คืนเงินประกันประปา เริ่มลงทะเบียน 15 เมษายน 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเผยรายละเอียดการขอรับเงินประกันการใช้น้ำประปาคืน สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 (ที่พักอาศัย) สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้องไป ได้สามช่องทาง คือ เว็บไซต์ของ กปภ. แอพพลิเคชั่น PWA1662 และ LINE @PWAThailand

กำหนดเวลาการคืนเงินการใช้น้ำประปา

  • 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์และขอรับ
  • 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เริ่มรับเงินคืน


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!