Web Cookies Sniffer โปรแกรมดักคุ๊กกี้เว็บไซต์ต่างๆ ในเครื่องคอม

คุ๊กกี้คือค่าที่โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ที่เราใช้เก็บค่าจากเว็บต่างๆ ที่เราเข้าใช้งาน อาทิเช่น ข้อมูลผู้ใช้ รหัสผ่านและอื่นๆ ซึ่งนับว่า คุ๊กกี้เป็นส่วนที่สำคัญมาก แฮกเกอร์ส่วนใหญ่ล้วนจ้องที่ต้องการขโมยคุ๊กกี้ของเราเพื่อเอาไปใช้สวมสิทธิ์เป็นตัวเราในเว็บต่างๆ ได้ วันนี้ผมมีโปรแกรม Web Cookies Sniffer มาแนะนำ เป็นโปรแกรมที่ใช้ตรวจจับและบันทึกข้อมูลคุ๊กกี้ที่อยู่บนเครื่องเรา เหมาะสำหรับคนที่ต้องการดูค่าคุ๊กกี้ทั้งหมดในเครื่องเรา (หรือจะใช้ทำแผนชั่วร้านต่อคนที่มาใช้คอมของเราก็ได้ :P ) โดยเราสามารถนำเอาคุ๊กกี้เหล่านั้นไปใช้ได้เลย !

ดาวน์โหลดโปรแกรม Web Cookies Sniffer

ได้ที่ http://www.nirsoft.net/utils/web_cookies_sniffer.html


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!