MEA Archive


Latest Posts

ขอใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน แล้ว !

กฟน. พร้อมบริการอำนวยความสะดวกรวดเร็ว แก่ประชาชน โดยยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อคุณภาพในการ ติดต่อขอใช้บริการด้านไฟฟ้า ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

แจ้งไฟฟ้าดับ จ่ายค่าไฟ ได้ง่ายๆ ผ่านมือถือด้วยแอปของ กฟน.

มีแอปพลิเคชั่นมาแนะนำสำหรับคนที่อยู่ในเขตการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ชื่อแอปว่า MEA Smart Life เป็นแอปสำหรับช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบค่าบริการในแต่ละเดือน รวมถึงแจ้งไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อให้พนักงานของการไฟฟ้าเข้ามาแก้ไขได้ตามพิกัดที่ระบุ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet