ทุกท่านสามารถติดต่อผมได้ทาง
Twitter : @9tana
Email: [email protected]
Facebook:  facebook.com/9tana

 

**ทางอีเมลจะสะดวกที่สุด