ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ ตรวจโควิด-19 ฟรี ที่โรงพยาบาล (บัตรทอง/ประกันสังคม/ราชการ)

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยเกณฑ์ของผู้ป่วยที่สามารถตรวจหาไวรัสโควิด-19 ได้ฟรี โดยอันดับแรกจะต้องมีประวัติเสี่ยง อย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ เดินทางกลับมาจากเขตติดโรค/พื้นที่ที่มีการระบาด, ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดโรค/เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วย เป็นต้น โดยให้เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่แต่ละคนมี (บัตรทอง/ประกันสังคม/ราชการ)

ที่มา – กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!

แสดงความคิดเห็น (FB)

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.