อืดจังฟร่ะ !!!!

งึกๆงักๆมันเป็นงึกๆงักๆ งึกๆงักๆมันเป็นงึกๆงักๆ
มันเป็นกะอึ่กกะอั่ก มันเป็นจึ๊กๆจั๊กๆ
มันเป็นอยากได้จั๊กกั๊ก มันเป็นบ่คึกบ่คัก ตึ่ง….ต๊อก…..

มันเป็นสะแหม่มันเป็นอุ๊ๆอ๊ะๆ มันเป็นสะแหม่มันเป็นอุ๊ๆอ๊ะๆ
คันถอนคือสิซ่วงวะ มันเป็นวึๆวะๆ จั่งสั่นเอาจั่งซี้ซะ ตึง….หยอย….

———————-

9tana.com – อืดโคตรๆ

ต้อนรับ 100 โพสต์


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!