Adobe Captivate 2019 เวอร์ชั่นล่าสุด, เน้นทำสื่อการเรียนการสอน AR, VR

Adobe เปิดตัว Captivate 2019 ตัวจริงออกมาแล้ว ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการทำสื่อการเรียนการสอนแบบ Interactive (ถ้าเป็นสมัยก่อนก็เป็น CAI) โดย Captivate 2019 เวอร์ชั่นนี้จะเน้นไปที่เรื่องของการทำสื่อแบบ AR และ VR รวมไปถึงการทำ Video Interactive

ใครสนใจสามารถดาวน์โหลด Adobe Captivate 2019 ไปทดลองใช้ได้ คลิกที่นี่


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!