KTB แจกเน็ตฟรี วันทูคอล สูงสุด 4GB เมื่อเติมเงิน AIS ผ่าน Netbank

AIS ร่วมกับ KTB (ธนาคารกรุงไทย) มอบโปรโมชั่นแจกแพ็กเกจเน็ตฟรี 1GB สำหรับลูกค้า เอไอเอส One-2-call ที่เติมเงินผ่านช่องทาง KTB netbank ได้รับสูงสุดคนละ 4GB เลยทีเดียว

ฟรี !!! Internet 1 GB เล่นชิลๆ 3 วัน เพียงเติมเงิน เอไอเอส One-2-call ผ่านช่องทาง KTB netbank  ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. ถึง วันที่ 15 ก.ย. 61
  • สิทธิสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเติมเงินผ่าน KTB netbank เพียงเติมเงินผ่านช่องทาง KTB netbank ได้ทั้ง (Website และ Mobile Application) ตั้งแต่ 200 บาทต่อครั้งขึ้นไป ต่อ 1 หมายเลข ได้รับสิทธิเดือนละ 1 ครั้ง จำกัดสูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง ตลอดโครงการ
  • สิทธิสำหรับลูกค้าที่เติมเงินผ่านช่องทาง KTB netbank (Website และ Mobile Application) ตั้งแต่ 300 บาทต่อครั้งขึ้นไป ต่อ 1 หมายเลข ได้รับสิทธิ 1 สิทธิ/เดือน จำกัดสิทธิรวมจำนวน 15,000 สิทธิต่อเดือน

เงื่อนไข
1. สิทธิการใช้งาน Package Internet 1 GB ใช้งานได้ 3 วัน จะให้แก่ผู้ใช้หมายเลข AIS One -2- Call! ที่เติมเงินเท่านั้น โดยสามารถใช้งาน Internet 1 GB ได้ภายใน 3 วันนับแต่ได้รับ ข้อความ SMS ยืนยัน โดยไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือโอนสิทธิ หรือคืนเป็นเงินสดได้
2. ผู้ใช้หมายเลข AIS One -2- Call! ต้องเปิดการใช้งาน Internet มิฉะนั้น ผู้ใช้หมายเลข AIS One -2- Call!  ดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิ Package Internet 1 GB ใช้งานได้ 3 วัน จากโครงการนี้
3. กรณีที่ไม่สามารถมอบสิทธิ Internet 1GB ใช้งานได้ 3 วัน ให้แก่หมายเลข AIS One -2- Call! ที่เติมเงินได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากทำรายการเติมเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด เนื่องจากสาเหตุหมายเลข AIS One -2- Call! ดังกล่าวขอระงับการใช้งาน Internet หรือเหตุอื่นใดก็ตาม จึงขอสงวนสิทธิที่จะงดเว้นการมอบสิทธิดังกล่าวให้แก่หมายเลข AIS One -2- Call! ดังกล่าว
4. หมายเลข AIS One -2- Call! 1 เลขหมาย จะมี Package Internet ได้สูงสุด 25 Packages/ วัน (รวม Package Internet ที่ลูกค้าใช้งานอยู่และซื้อในวันนั้น ๆ) ซึ่งหากหมายเลข AIS One -2- Call! มี Package Internet เกินกว่า 25 Packages จะไม่ได้รับสิทธิ Package Internet 1GB ใช้งานได้ 3 วัน ตามโครงการนี้
5. เช็ค Package Internet กด กด *121*32#
6. บจ แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดโปรแกรมส่งเสริมทางการตลาดครั้งนี้
7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม เงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการ รวมถึงการยกเลิกโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. หากมีข้อพิพาท ให้ยึดเอาคำตัดสินของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน) เป็นที่สิ้นสุด
9. โปรดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิเพิ่มเติมที่ KTB Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ AIS Call Center 1175

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!