AIS แจกซิมฟรี 2564 ใช้เรียนออนไลน์ พร้อมเน็ตฟรี 2GB

AIS แจกซิมฟรี 2564 เป็น ZEED SIM หรือ Social SIM ให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา นักเรียนระดับ ปวช. และการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) AIS ร่วมกับ กสทช. สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือนักเรียนให้ใช้ฟรี แพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตเรียนออนไลน์ผ่าน Google classroom, Google Meet , Office 365, ZOOM, Cisco Webex, Line chat แบบไม่จำกัดพร้อมเน็ตทั่วไป 2GB พร้อมมอบซิมฟรี โดยสามารถขอซิมฟรีได้ที่ช่องทาง AIS Shop AIS Telewiz และตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!