บล็อคเว็บในเครื่องตัวเอง ด้วยโปรแกรม “Any Weblock”


Any Weblock โปรแกรมสำหรับใช้บล็อคเว็บภายในเครื่องเฉพาะเครื่องนั้นๆ (Windows) ซึ่งเราสามารถกำหนดได้ว่าไม่ต้องการให้เครื่องนั้นๆ เข้าเว็บใดได้บ้างโดยอาศัยหลักการของการแก้ไฟล์ host ของเครื่อง มีผลต่อการใช้งานทุกโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการปิดกั้นไม่ให้ผู้อื่นเข้าไปยังเว็บที่เราไม่ต้องการ หรือป้องกันเด็กๆ จากเว็บไม่มีประโยชน์ก็ได้ครับ

คุณสมบัติของโปรแกรม

  • ทำงานครอบคลุมทุกโปรแกรมเว็บเบราเซอร์
  • เลือกบล็อกได้ตามโดเมนหรือไอพีที่เราต้องการ
  • ป้องกันการแก้ไขการบล็อกด้วยรหัสผ่าน

หน้าตาการทำงาน

ดาวน์โหลดโปรแกรม Any Weblock คลิกที่นี่ เลยครับ
หรือเว็บไซต์ http://www.anyutils.com/anyweblock.php


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!