ลูกค้าธนาคารออมสิน และ กสิกรไทย กด ATM ข้ามธนาคารกันได้ ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ธนาคารออมสิน และธนาคารกสิกรไทย ร่วมมือกันให้ลูกค้าของทั้งคู่ จะกดตู้ไหน ก็ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้บริการผ่านตู้ ATM ระหว่างธนาคารออมสินและธนาคารกสิกรไทย เพื่อทำการศึกษา และทดลองการบริหารจัดการเครื่องเอทีเอ็มและสานต่อนโยบายตู้เอทีเอ็มสีขาว (White Label ATM) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมธนาคารไทย โดยลูกค้าของแต่ละธนาคารจะสามารถทำธุรกรรมผ่านเครื่องเอทีเอ็มของอีกธนาคารหนึ่งเสมือนใช้บริการของธนาคารที่ลูกค้าถือบัตร

ขอบเขตการให้บริการ :

  • – ถามยอด
  • – ถอนเงิน
  • – โอนเงินภายในบัตร

จังหวัดที่เข้าร่วม:

เฉพาะพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

ระยะเวลาจัดกิจกรรม :

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

การคิดค่าธรรมเนียม กรณีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินในพื้นที่ทดลอง 5 จังหวัด:

  • – ลูกค้าของธนาคารออมสิน สามารถทำธุรกรรมถามยอด ถอนเงิน และโอนเงินภายในบัตร ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมต่างธนาคารและสามารถทำธุรกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ทั้งนี้แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละบัตร) จากเดิมลูกค้าเสียค่าธรรมเนียมธุรกรรมต่างธนาคาร 10 บาทต่อรายการเมื่อใช้บริการตั้งแต่รายการที่ 5 ภายในเดือนเดียวกัน
  • – ลูกค้าของธนาคารออมสิน สามารถทำธุรกรรมถอนเงินและโอนเงินภายในบัตร ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ข้ามจังหวัด) จะคิดค่าธรรมเนียมลดลงเหลือ 15 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ : ธนาคารออมสินจะทำการคืนค่าธรรมเนียมที่ถูกเรียกเก็บให้กับลูกค้าในวันถัดไป


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!