บัตร ATM กรุงไทย กดตู้ ธกส ข้ามธนาคารกันได้แล้ว

ลูกค้า “กรุงไทย-ธ.ก.ส.” กดตู้ ATM ข้ามธนาคาร ฟรี! สะดวกกว่าเดิม ด้วยจำนวนตู้รวมกันกว่า 12,000 เครื่องทั่วประเทศ โดยธนาคารกรุงไทย ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดบริการ “เครือข่าย ATM ข้ามธนาคาร ไม่เสียค่าธรรมเนียม”

ลูกค้าบัตร ATM และ Debit ของทั้ง 2 ธนาคาร ทำธุรกรรมถอนเงินและสอบถามยอดเงินคงเหลือที่ตู้ ATM ของทั้ง 2 ธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการทำรายการต่างธนาคาร ลดค่าธรรมเนียมการทำรายการถอนเงินข้ามเขตต่างธนาคาร เหลือเพียงรายการละ 15 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 หรือจนกว่าธนาคารจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!