“กรุงเทพ” เป็นเมืองที่มีคนเล่น Facebook มากที่สุดใน “โลก”

SocialBakers บริการจัดอันดับและวัดสถิติต่างๆ บนโซเชี่ยลมีเดีย ได้จัดทำสถิติผู้ใช้ Facebook โดยจำแนกเป็นเมือง(จังหวัด) ซึ่งมีสถิติออกมาที่น่าสนใจมาก เพราะ “กรุงเทพมหานคร” (Bangkok) ของประเทศไทยเรา เป็นเมืองที่มีผู้ใช้ Facebook เยอะที่สุดในโลก มากถึง 12 ล้านบัญชี นำอันดับสองเมืองจากาต้าของอินโดนีเซีย ที่มีผู้ใช้งาน 11 ล้านคน

ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีผู้ใช้ Facebook ทั้งหมด 18 ล้านคน คิดเป็น 27% ของประชากรทั่วประเทศ โดยถ้านำมาจัดอันดับเป็นรายประเทศแล้ว ไทยเราจะอยู่ในอันดับที่ 13 ครับ

สถิติผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย

สถิติผู้ใช้ Facebook ทั่วโลก (นับเป็นประเทศ)

ที่มา – SocialBakers ผ่าน CookieCoffee


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!