วิธีตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้งอบจ. / ท้องถิ่น วันไหน เขตไหน ลำดับเท่าไร ?

แนะนำเว็บไซต์สำหรับใช้ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปี 2563 ในวันที่ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองได้ล่วงหน้า

วิธีการตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง อบจ. 2563

1. เข้าเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

กรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา

2. จะมีผลการตรวจสอบออกมา ได้แก่ สิทธิการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!