นักวิจัยคิดค้นวิธีใช้คลื่นสมองยืนยันตัวตน แทนการใช้รหัสผ่าน !!

ปัจจุบันรหัสผ่าน (Password) เป็นวิธีที่นิยมใช้สำหรับยืนยันตัวตน (Authentication) นอกจากนี้ยังมีวิธีระบุตัวตนที่แตกต่างออกไป โดยอาศัยเอกลักษณ์ทางกายภาพของแต่ละบุคคล อย่างเช่นการใช้ลายนิ้วมือหรือการสแกนม่านตา เป็นต้น

ล่าสุดนักวิจัยจาก University of Berkeley ได้คิดค้นวิธีสำหรับการยืนยันตัวตนด้วยวิธีใหม่ โดยการใช้คลื่นสมอง ด้วยอุปกรณ์รับสัญญาณ ซึ่งมีการค้นพบว่าคลื่นในสมองของแต่ละบุคคลมีเอกลักษณ์เฉพาะและไม่ซ้ำกัน และจากการทดลองนั้นพบว่าการยืนยันตัวตนด้วยคลื่นสมอง จะมีโอกาสผิดพลาดน้อยมาก ในระดับที่ต่ำกว่า 1% โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาคุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้วัดคลื่นให้แม่นยำยิ่งกว่าเดิมอีกด้วย …ใครสนใจรายละเอียดลองเข้าไปอ่านได้จากลิงก์ที่มาครับ

อุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นสมอง

ที่มา – phys


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!