โปรย้ายค่าย เน็ตบ้าน C Internet 2563 เดือนละ 295 บาท

C Internet บริการอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ของ CAT ออกโปรโมชั่นกระตุ้นในช่วงที่คนเน้นทำงานอยู่ในที่บ้าน ด้วยแพ็คเกจ Work All Day และแพ็คเกจ Play All Night ราคาเริ่มต้นที่เดือนละ 295 บาท ซึ่งสองแพ็คเกจดังกล่าวเป็นแพ็คเกจที่ปรับความเร็วตามช่วงเวลา กลางวัน/กลางคืน เช่น แพ็คเกจ Work All Day ในช่วงเวลากลางวัน 07:00 – 19:00 น. จะมีความเร็วที่ 100Mbps เหมาะสำหรับคนที่ต้องใช้ทำงานตอนกลางวัน ถ้านอกเหนือจากเวลานี้(หรือเป็นตอนกลางคืน) ก็จะลดความเร็วลงมาเหลือที่ 30/30Mbps ไม่เร็วมาก แต่ก็พอใช้งานระดับทั่วไปได้สบายๆ

ส่วนแพ็คกเกจ Play All Night ก็จะกลับกันกับแพ็คเกจแรก คือแพ็คเกจนี้จะแรงช่วงตอนกลางคืน เหมาะสำหรับคนที่ใช้งานบ่อยช่วงกลางคืน อยู่บ้านคนใช้งานเยอะ ใช้ดาวน์โหลดไฟล์เยอะ หรือเล่นเกมตอนกลางคืน แพ็คกเกจนี้จะเหมาะกว่า ส่วนตอนกลางวันที่ไม่ค่อยมีคนใช้ก็จะปรับความเร็วเหลือ 30/30 Mbps

ทั้งแพ็คเกจ Work All Day และแพ็คเกจ Play All Night มีให้เลือก 2 ราคาคือ เร่ิมต้นที่เดือนละ 295 บาท ได้ความเร็ว 100/100 Mbps กับ 30/30Mbps ส่วนอีกราคาเดือนละ 445 บาท จะได้ความเร็วสูงขึ้นที่ 200/200Mbps และ 50/50Mbps

  • โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าย้ายค่าย ต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่ย้ายค่ายมาจาก ISP รายอื่น สถานติดตั้งต้องเป็นที่เดียวกันกับที่ใช้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นอยู่ และแสดงหลักฐานการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/ใบเสนอราคา ประกอบการสมัครใช้บริการ สามารถสมัครใช้บริการในช่วงระยะเวลาของโปรโมชั่นเท่านั้น (วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563)
  • เริ่มนับระยะเวลาสัญญาใหม่และต้องใช้บริการอย่างน้อย 1 ปี หากยกเลิกก่อนกำหนดจะต้องชำระค่าติดตั้งและลงทะเบียนตามสัดส่วนการใช้บริการ
  • ไม่สามารถนำไปใช้กับพื้นที่ที่มีโปรโมชั่นเฉพาะพื้นที่อยู่แล้ว หรือโครงการที่ดำเนินการโดย Partner และมีส่วนแบ่งรายได้
  • เงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหลักของบริการ C internet
  • *เฉพาะพื้นที่ที่รองรับความเร็วนี้เท่านั้น
  • ** เฉพาะพื้นที่ที่รองรับความเร็วนี้ และรองรับระดับความเร็วเฉพาะใช้งานผ่านสาย LAN เท่านั้น

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!