CRA SINOP แอพ ยังโหลดไม่ได้ (Android/iOS) แต่กำหนดการจองยังไม่เปลี่ยน

หลังจากที่ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ประกาศให้ ดาวน์โหลด CRA SINOP แอพจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ได้ในวันนี้ (15 ก.ค. 2564) แต่ ณ ตอนนี้ก็ยังไม่มีแอพพลิเคชั่น CRA SINOP บน Google Play และ App Store ล่าสุดได้มีความเคลื่อนไหวออกมาแล้วครับ โดย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าแอพพลิเคชั่นดังกล่าวยังไม่พร้อมให้โหลดในวันนี้ แต่ยังยืนยันจะให้จองได้ตามกำหนดการเดิม คือ วันที่ 18 ก.ค. 2564

ดูรายละเอียด CRA SINOP แอพจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ของราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ราคา เข็มละ 777 บาท

 


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!