เอกสารเดินทางข้ามจังหวัด ช่วงโควิด ฉบับล่าสุด ปี 2564

ศูนย์โควิด เปิดให้ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการออกนอกเคหสถาน สำหรับคนที่จะเดินทางออกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ระหว่างเวลา 21:00 น. – 04:00 น.  สำหรับหน่วยงาน หรือบริษัท หรือสถานประกอบการต้นสังกัดออกให้บุคคลที่ได้รับการยกเว้นฯได้แก่ การสาธารณสุข การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์ หรือความสะดวกแก่ประชาชน และการประกอบอาชีพที่จำเป็น

ดาวน์โหลดเอกสารการเดินทางช่วงโควิด (ลิงค์ Google Drive)


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!