วิเคราะห์เจาะลึก !! ส่วนไหนของ Facebook ที่คนกวาดสายตามองมากที่สุด

EyeTrackShop เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ตำแหน่งการจัดวางตำแหน่งของเว็บไซต์ ได้ทำรายงานเปรียบเทียบระหว่างหน้าโปรไฟล์ของ Facebook แบบเก่ากับแบบใหม่ ว่าแบบไหนมีระดับที่คนกวาดสายตามองมากน้อยเพียงใด โดยได้นำเสนอในรูปแบบของ Heatmap ที่ดูน่าสนใจดีครับ

หน้า Facebook แบบเก่าและแบบใหม่

Heatmap ของตำแหน่งที่คนจะมองมากที่สุดเป็นอันดับแรกๆ (สีแดงเข้มคือถูกมองมากที่สุด)

ดูอีกมุมมอง

ลำดับของตำแหน่งที่ถูกมอง

เวลาเฉลี่ยของส่วนต่างๆ ที่ถูกมอง

 

ในที่มานั้นยังมีในกรณีของ Twitter และ mySpace อีกนะครับ เข้าไปดูต่อได้ที่
http://mashable.com/2011/12/29/eyetracking-study-new-vs-old-profiles


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!