หลอกเครื่องเราว่ามีกล้องเว็บแคมด้วย False Camera !!


False Camera เป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้หลอกเครื่องว่าเรามีกล้องเว็บแคมอยู่ โดยตัวโปรแกรมจะทำตัวเองเสมือนเป็นอุปกรณ์กล้องเว็บแคมตัวหนึ่ง ซึ่งเราสามารถนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ที่มีเรียกการใช้งานกล้องได้ โดยภาพที่จะปรากฏในกล้องเว็บแคมนั้นเราสามารถใส่เป็นภาพนิ่ง หรือจะให้เล่นไฟล์วิดิโอที่ต้องการก็ได้ !!

หน้าตาของโปรแกรม

คุณสมบัติของโปรแกรม

  • รองรับการทำงานกับโปรแกรมที่เรียกใช้เว็บแคมทั่วไป และแอพลิเคชั่นบนเว็บ(Flash, Silverlight)
  • รองรับการทำงานแบบ multi-stream หรือจำลองเป็นกล้องหลายๆตัวพร้อมกัน
  • ความละเอียดของวิดิโอที่แสดงผล สูงสุดที่ 640×480
  • รองรับการเปิดไฟล์วิดิโอ

ดาวน์โหลดโปรแกรม False Camera ได้ที่
http://www.areme.pl/en/remository/func-startdown/3/


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!