Firefox 8 Nightly จุติแล้ว!! ออกมาให้ดาวน์โหลดไปลองใช้ก่อนใคร !!!

Firefox Nightly เป็นชื่อของเวอร์ชั่นในอนาคตของ Firefox ถ้าจะให้เปลี่ยนเทียบง่ายๆ คือ รุ่น แอลฟ่า (แอลฟ่า> เบต้า> ตัวเต็ม) ซึ่งบัดนี้ได้เดินทางมาถึง Firefox 8 Nightly แล้ว (ร่างแรกของ Firefox 8 ) ใครชอบเป็นพวกลองของ อยากเล่นของใหม่ก่อนใคร (บั๊กกระจาย) ก็ดาวน์โหลดไปลงได้เลยครับ มีทั้ง Windows/Mac/Linux

ดาวน์โหลดได้ที่
http://nightly.mozilla.org


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!